Integritetspolicy

GDPR – Vi värnar om din personliga integritet!

Har du hört talas om GDPR? Det står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning som gäller inom EU från och med 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). En av grundtankarna bakom GDPR är att stärka den enskildes integritet, vilket innebär bland annat hårdare krav på säker informationshantering samt skydd av personuppgifter.

Förändringarna gäller alla typer av personuppgifter, dvs också uppgifter om kontaktpersoner och liknande hos företag och organisationer. Vi behandlar alla personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden enligt avtal och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi kan också komma att behandla personuppgifterna för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av kundens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med kund ska kunna fullgöras.

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.
Bilanpassning i Staffanstorp AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. Du som kund, eller som har beställt tjänst av oss, kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vill du har ytterligare information om vår hantering av personuppgifter så kan du kontakta oss
telefon 046-25 28 80 eller maila till info@bilanpassning.com.

Vänligen
Bilanpassning i Staffanstorp AB