Fjärrsändare

Fjärrsändare, rattmonterad för att styra primära elfunktioner

Fjärrsändare monterad på ratt.

Fjärrsändaren gör det möjligt att med hjälp av radiokommunikation, styra bilens primära elfunktioner. Den kan placeras på valfri plats på rattringen, beroende på användarens önskemål.

Rattspinnaren möjliggör att du kan manövrera ratten samtidigt som du hanterar blinkers, tork-spol, ljusomkopplare, signalhorn och varningsblinkers med handen.

Enheten är liten, så kontaktytan på ratten är fortfarande stor.

När du inte använder hjälpmedlet kan du enkelt ta bort rattspinnaren och knappsatsen. Fjärrsändaren är CE-märkt.

Systemet som Bilanpassning i Staffanstorp valt ut och som motsvarar våra säkerhetskrav innebär:

  • Perfekt funktion, även när sändaren och mottagaren befinner sig långt från varandra
  • Inga störningar från andra elektriska eller elektroniska apparater i bilen (styrenheter, mobiltelefoner, radioanläggningar, externa elektroniska signaler eller andra apparater)
  • Inga elektromagnetiska störningar

Ladda ner produktblad för SmartSteer

Kort om oss:

Varje år byggs över 250 bilar om av oss. Över 20 års erfarenhet och tusentals nöjda kunder är ett bevis på kvalitet. Du är också välkommen att dra nytta av företagets kunnande.

Anpassa din bil hos Bilanpassning i Staffanstorp - Din fordonsanpassare i södra Sverige.