Anpassningar

Anpassningslösningar

Tre golvsänkta modeller på rad.

Anpassningar inklusive obligatorisk registreringsbesiktning. När du låter Bilanpassning i Staffanstorp anpassa din bil ingår alla skeden i anpassningen till exempel:

  • Personlig rådgivning
  • Hjälp med bilstödsansökan
  • Noggrann utprovning av utvalda anpassningslösningar
  • Stöd inför utprovning med Trafikverkets trafikinspektörer
  • Noggrant utfört arbete
  • Slutprovning och funktionstest av utfört arbete tillsammans med kunden
  • Om så erfodras, dispensansökning av ombyggnaden hos Transportstyrelsen
  • Samt en nödvändig registreringsbesiktning

Genom detta förhållningssätt säkerställer vi att alla anpassningsarbeten gjorts på ett korrekt, och av Trafikverket/ Transportstyrelsen/ Bilprovningen, godkänt sätt.

Eftersom vi registreringsbesiktigar bilen efter att samtliga modifieringar är utförda säkerställs att fordonet är till 100 procent trafiksäkert.

Naturligtvis använder vi i första hand krocktestade och godkända produkter i vårt ombyggnadsarbete.

Det är dina personliga behov som styr anpassningen. Tillsammans med dig som kund diskuterar vi fram den bästa möjliga lösningen med tanke på användningsområde och funktionshinder. Vi nöjer oss aldrig förrän din bil är anpassad precis som du vill ha den, in i minsta detalj.

Vi anpassar alla olika bilmodeller. Dock bör det nämnas att alla slags anpassningar inte går att utföra i alla bilmodeller, en bagagerumskran kräver till exempel en bil med ett stort bagageutrymme,osv.

Kontakta oss gärna för en diskussion om vilken bil som passar just den anpassning som är aktuell för dig.

Kort om oss:

Varje år byggs över 250 bilar om av oss. Över 20 års erfarenhet och tusentals nöjda kunder är ett bevis på kvalitet. Du är också välkommen att dra nytta av företagets kunnande.

Anpassa din bil hos Bilanpassning i Staffanstorp - Din fordonsanpassare i södra Sverige.