Fjärrsändare, rattmonterad för att styra primära elfunktioner

Fjärrsändaren gör det möjligt att med hjälp av radiokommunikation, styra bilens primära elfunktioner. Den kan placeras på valfri plats på rattringen, beroende på användarens önskemål.

Rattspinnaren möjliggör att du kan manövrera ratten samtidigt som du hanterar blinkers, torkare, ljusomkopplare, signalhorn och varningsblinkers med handen.

Enheten är liten, så kontaktytan på ratten är fortfarande stor.

När du inte använder hjälpmedlet kan du enkelt ta bort rattspinnaren och knappsatsen. Fjärrsändaren är CE-märkt.

Systemet som Bilanpassning i Staffanstorp valt ut och som motsvarar våra säkerhetskrav innebär:

  • Perfekt funktion, även när sändaren och mottagaren befinner sig långt från varandra
  • Inga störningar från andra elektriska eller elektroniska apparater i bilen (styrenheter, mobiltelefoner, radioanläggningar, externa elektroniska signaler eller andra apparater)
  • Inga elektromagnetiska störningar

Bilanpassning i Staffanstorp är Sydsveriges ledande anpassningsföretag, vi skräddarsyr bilar utifrån individens behov. Bilanpassning i Staffanstorp har lösningarna för att just du ska bli fri och obunden!

Varje år byggs över 250 bilar om av oss. Över 20 års erfarenhet och tusentals nöjda kunder är ett bevis på kvalitet. Du är också välkommen att dra nytta av företagets kunnande.

Anpassa din bil hos Bilanpassning i Staffanstorp - Din fordonsanpassare i Sverige.

Bilanpassning i Staffanstorp AB • Önsvala allé 4 • 245 43 STAFFANSTORP • Tel +46 (0)46 252880 • Orgnr 556685-7461 
Filial Kinna • Ehns Gata 11 • 511 56 KINNA • Tel +46 (0)320 10309 
Öppettider måndag-torsdag kl 8.00 - 16.30
 • fredag kl 7.00 - 15.30 •
 info@bilanpassning.com