Bilanpassning i Staffanstorp AB: Skräddarsydd precision för ökad livskvalitet

.

Svängrum för alla i nya lokaler

Under ett par år skissade man på ritning­arna för de nya lokalerna. I december 2013 stod de äntligen klara; 1500 kva­dratmeter i bottenplan. En välkomnande och tillgänglig entré med svängrum för alla. Spatiösa verkstadsutrymmen med plats för åtta verkstadstekniker och fler än dussinet fordon samtidigt. Kontor och lagerutrymmen.

Läs mer i tidningen Spegeln...

Bilanpassning i Staffanstorp AB • Önsvala allé 4 • 245 43 STAFFANSTORP • Tel +46 (0)46 252880 • Orgnr 556685-7461 
Filial Kinna • Ehns Gata 11 • 511 56 KINNA • Tel +46 (0)320 10309 
Öppettider måndag-torsdag kl 8.00 - 16.30
 • fredag kl 7.00 - 15.30 •
 info@bilanpassning.com